در طراحی محوطه از چه المان هایی استفاده می شود

یک محوطه زیبا شامل پنج المان اساسیِ مسیر، فرم، بافت، رنگ و مقیاس می شود که تعادل تمامی این موارد طراحی چشم نواز و هماهنگی بی نظیری را در فضا به وجود می آورند. در این مقاله شما را بیشتر با این المان ها آشنا خواهیم کرد.

ادامه مطلب: در طراحی محوطه از چه المان هایی استفاده می شود